Book online
Menu

Check availability

28 Sty '23
29 Sty '23
Book online
Reservations are temporarily unavailable. Please to contact the reception Ask for offer
Special offers Kup voucher
Kup voucher

Obowiązek informacyjny

More

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Marzena Oleś-Kluska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „CZARNA OWCA” z siedzibą w Piwnicznej- Zdroju, ul. Juliusza Korwina Gąsiorowskiego nr 5, NIP 645-245-55-58.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawa przetwarzania danych osobowych zależna będzie od tego jakie dane i w jakim celu będziemy przetwarzać. Zawsze ograniczamy ilość i rodzaj wymaganych od Państwa danych osobowych i wymagamy tylko tych, które są niezbędne do wykonania umowy.

W przypadku podania danych osobowych przy zameldowaniu się w naszym hotelu nie musimy prosić o Państwa zgodę na ich przetwarzanie, ponieważ dane te są niezbędne do wykonania umowy-podstawą przetwarzania będzie zatem art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W przypadku podania danych wrażliwych, w szczególności tych dotyczących stanu zdrowia, które to dane są niezbędne do tego, aby w sposób prawidłowy i rzetelny wykonać usługi w HedoniSPA dane te będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a (RODO), czyli w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę.

W przypadku kierowania do Państwa treści marketingowych podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f ( RODO). Treści marketingowe kierowane będą drogą komunikacji, na którą wyrazili Państwo zgodę.

Jeśli będziemy chcieli wykorzystać podane przez Państwa dane do innych celów poprosimy o Państwa wyraźną zgodę na przetwarzanie danych w tym celu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit.a.

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych ?

Dane będą przetwarzane w celach realizacji świadczonych przez Hotel i HedoniSPA usług oraz w celach marketingowych, gdy wyrazicie Państwo na to zgodę.

Jak nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane ?

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przechowywane na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

Zgoda i jej cofnięcie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu realizacji usługi. W przypadku konieczności wyrażenia zgody, możecie wyrazić Państwo zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej zgody. W każdej chwili możecie Państwo cofnąć każdą z udzielonych zgód bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Aby cofnąć zgodę wystarczy wysłać e-mail na adres recepcja@hotelpiwniczna.pl, zadzwonić pod numer telefonu     +48 18 262 06 06 lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na adres ul. ul. Juliusza Korwina Gąsiorowskiego nr 5, 33-350 Piwniczna-Zdrój. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed jej cofnięciem tzn. do momentu cofnięcia przetwarzanie danych osobowych jest legalne.

 

Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Macie Państwo prawo:

a)    dostępu do swoich danych osobowych;

b)    do sprostowania swoich danych osobowych;

c)    do usunięcia danych;

d)    do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e)    do przenoszenia danych;

f)    do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

g)       do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom z którymi współpracujemy, by mogli oni je wykorzystać w celach marketingowych. Aktualna lista partnerów znajduje się na naszej stronie internetowej.

Państwa dane mogą być przekazane Policji oraz innym organom ścigania lub odpowiednim urzędom na ich wezwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Monitoring

Informujemy, że na terenie Hotelu zainstalowany jest monitoring w celach zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa gości hotelowych oraz ochrony mienia.

Awards

  • nagroda1​​
  • nagroda2
  • nagroda3
  • nagroda4
  • nagroda5
Project co-financed by the European Union within the frame of the Regional Operating Program of Lesser Poland Province for years 2007-2013

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by "CZARNA OWCA" MARZENA OLEŚ, Juliusza Korwina Gąsiorowskiego 5, 33-350, Piwniczna-Zdrój . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved